Diğer Kitaplar

Türkiye’nin Göç Tarihi

Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler adlı bu eser, Anadolu topraklarınınyüzlerce yılın ötesine uzanan son derece hareketli, zengin ve o ölçüde de çok yönlü, çok kültürlü sonuçlar yaratan göç tarihinin, dünden bugüne ulaşan hikayesini konu ediniyor. Aslında çalışma, Anadolu coğrafyasının kısa sayılabilecek bir tarihsel dilimi üzerinde yoğunlaşmakta ve genel olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana gerçekleşen göçlerin yaratmış olduğu toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılanmalarını sonuçlarıyla birlikte ele almaktadır.

Sipariş ver: Türkiye’nin Göç Tarihi
   
Avrupa Birliğinin Orta Asya Politikaları

AB’nin yirmi yıllık süreçte Orta Asya konusunda en kapsamlı çalışması, 2007’de yapılan “AB ve Orta Asya: Yeni Ortaklık Stratejisi” (EU and Central Asia, Strategy for a new Partnership) belgesi olmuştur. AB’nin stratejik hedeflerinin “istikrar ve güvenlik” olduğu ifade edilen bu belgede üç işbirliği alanının ön plana çıktığı görülmektedir: 1- Orta Asya’nın istikrar, güvenlik, demokrasi ve refah alanına dönüştürülmesi; 2- Geliştirilmiş ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve ikili düzeyde sürdürülmesi; 3- Enerji arzı güvenliğinin geliştirilmesi.

E-Book: Avrupa Birliğinin Orta Asya Politikaları
   
Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupalılaşma 1994-2006

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Avrupalılaşmanın nasıl bir rol oynadığına dair yapılan bu kapsamlı çalışmada, biri siyaset kurumu olarak TBMM, diğeri ise kamuoyu algısının yansıtılması bakımından Türk Medyası olan, biri birinden bağımsız iki inceleme alanı söz konusu olmuştur. En önemli siyaset kurumu olarak incelenen ve bu kitapta konu alınan TBMM çalışmasında, 1994-2006 arasındaki 12 yıllık dönemde TBMM’deki dört seçim dönemine denk gelen 189 oturumda Yunanistan’ın konu edildiği 20.600 sayfalık TBMM tutanağı, hem kronolojik hem de konular bağlamında analize tabi tutulmuştur.

E-Book: Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupalılaşma 1994-2006
   
Relations Between Turkey & Greece and “Europeanization” A Survey Based on Offical Records of Turkish Grand National Assembly: 1994-2006

This study aims to analyze the relations between Turkey and Greece through post-cold war era around Claudio Radaelli’s1 concept of “Europeanization” and to do this; the official account of proceedings and agenda of Turkish Grand National Assembly (TGNA) between 1994 and 2006 are applied as primary sources. That is to say, in TGNA to what extent Turkey’s membership to European Union is percepted and enounced as a conflict resolving and peace settling factor between two countries.

E-Book: Relations Between Turkey & Greece and “Europeanization”
   
Turkish Media: Relations Between Turkey & Greece And ''Europeanization''

There is not doubt that improvement of peace and friendship between Turkey and our neighbor Greece is beneficial for both countries. Positive developments about this issue in recent years have ra i sed our hopes towards future. Turkish-Greek Relations have been dealt within the cantext of the EU, in the work prepared in consequence of analysis made on Minutes of Grand National Assembly of Turkey (GNAT) which form the legislative memory of our Parliament.

E-Book: Turkish Media: Relations Between Turkey & Greece And ''Europeanization''
   
Türk Medyasında Türk-Yunan İlişkileri ve “Avrupalilaşma”: 1994-2006

Hiç kuşku yok ki, Türkiye ile komşumuz Yunanistan arasında barış ve dostluğun geliştirmesi her iki ülkenin de yararınadır. Bu konuda son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler, geleceğe yönelik umutlarımızı artırmaktadır. Türk medyasının birincil kaynakları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan bu eserde, AB kapsamında Türk-Yunan İlişkileri ele alınmıştır.

E-Book: Türk Medyasında Türk-Yunan İlişkileri Ve “Avrupalilaşma”: 1994-2006