Kitap Bölümleri

Uluslararası ve Ulusal Kitaplarda Yayınlanan Seçilmiş Kitap Bölümleri


 

Bayraklı, Enes & Sağlam, Esra (2023). Almanya’da Kurumsal Irkçılık ve NSU Terör Örgütü. Türkiye Araştırmaları Vakfı Yayınları. 


Neighbouring Host-Countries’ Policies For Syrian Refugees: The Cases Of Jordan, Lebanon, And Turkey

The question of how neighbouring countries manage the socioeconomic challenges of incoming Syrian refugees thus necessitates assessment of the policies developed, over the past few years by these governments, to tackle the embracement strategies and financial challenges, whether through international, humanitarian or bilateral aid or national resources. This paper is composed of three chapters; each dedicated to one of three aforementioned countries. The status quo is discussed in terms of the latest data on the numbers of Syrians, the financial costs and the apparent socioeconomic implications. How policies are developed and financed by these neighbouring host countries, and what lessons and recommendations can be drawn from this analysis of policies and their financing is also evaluated.

E-Book: Neighbouring Host-Countries’ Policies For Syrian Refugees: The Cases Of Jordan, Lebanon, And Turkey
   
Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education

This paper is based on the findings of the “Elite Dialogue” project which was designed and implemented as a comprehensive and multi layer study on Syrian teachers and higher education students in Turkey. Considering the numbers and tendency of Syrians to stay in Turkey, this paper argues that the qualified young groups, higher education students within the refugee population, must be involved to set up the inclusive, comprehensive and long-term adaptation policies. 

E-Book: Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education
   
Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İle Birlikte Yaşamanın Çerçevesi

Türkiye’de Suriyelilerin durumu ve geleceği konusundaki temel ayrım noktası, kuşkusuz “geçicilik-kalıcılık” hususudur. Doğal olarak kriz yönetimi ve göç politikası da bunun üzerine bina edilmek zorundadır. Suriye krizinin bu kadar uzun süreceği, başlangıçta öngörülememiştir. Ancak artık Türkiye’nin Suriyeliler politikasının sadece “geçicilik” üzerine yürütülmesi mümkün görünmemektedir. “Geçicilik” beklentisi ile ertelenen, ötelenen ya da ihmal edilenler, gelecekte çok ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Stratejilerin geliştirilmesinde bilgi temelli bir yaklaşımla dinamik süreç yönetiminin öncelikli olarak dikkate alınması; konu uzmanlarının, akademisyenlerin, sivil toplumun, uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ve önerilerinden yararlanılması son derece önemlidir. “Kalıcılık” ile ilgili stratejilerin insan ve hak merkezli olması ve aynı zamanda Türk toplumunun bu konuda desteğinin alınması hayati önem taşımaktadır.

E-Book: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İle Birlikte Yaşamanın Çerçevesi
   
Eğitim İzleme Raporu

Türkiye’de, katılımcılık, saydamlık, hesapverebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerini dikkate alan, veriye dayalı eğitim politikalarına duyulan gereksinim devam ediyor. Eğitimle ilgili pek çok kilit alanda kapsamlı veri toplanmaması veya toplansa bile kamuoyuyla açık biçimde paylaşılmaması, eğitimle ilgili kararların tüm paydaşların görüşleri alınmadan ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan yürürlüğe konması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gibi örnekler iyi yönetişim bakımından kat edecek uzun bir yolumuz olduğunu gösteriyor. ERG olarak 2008’den bu yana yayımlamakta olduğumuz Eğitim İzleme Raporları yoluyla, bir yandan eğitimin son bir yılındaki gelişmeleri değerlendirirken, bir yandan da veriye dayalı ve katılımcı politika yapım kültürünün oluşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

E-Book: Eğitim İzleme Raporu
   
Türkei - Schlüsselfaktor für die EU?

M.Murat Erdoğan [2018] Eine “Achsenverschibung” der Türkei-EU Beziehungen, Türkei - Schlüsselakteur für die EU? Eine schwierige Partnerschaft in turbulenten Zeiten, Herausgegeben von Prof. Dr. Beate Neuss und Dr. Antje Nötzold, (Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V., Bd. 103, S.143-175. , S. ISBN 978-3-8487-4497-8

E-Book: Eine “Achsenverschibung” der Türkei-EU Beziehungen