Türkiye'deki Suriyeliler

 

Qudra Programme Research Panel

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan ve İGAM Başkanı Metin Çorabatır’ın, Qudra Programı çerçevesinde hazırladıkları, ‘Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye'deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri’ başlıklı rapor yayımlandı. ‘Türkiye’deki Suriyelilerin Statüsü ve Demografik Özellikleri’, ‘Türkiye’deki Suriyeliler ve Genel Senaryolar’ ve ‘Projeksiyonlar’ adı altıda üç başlıkta hazırlanan raporda, 2011 yılından itibaren Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve izlenen politikalar irdeleniyor ve 2025 yılı beklentilerine yer veriliyor. Raporda ayrıca stratejiden, öğrenime, çocuk işçiliğinden, mesleki eğitimden ruyum politikalarına kadar bir dizi temel politika önerileri yer alıyor.

E-Book: Qudra Programme Research Panel
   
Qudra Programme Research Panel

The GIZ-QUDRA project titled “Demographical Development Of The Syrian Refugee Population And Its Potential Impacts On The Education, Employment And Municipality Services In Turkey In Near Future” aimed to take account of the last 8 years in regards to more than 3.6 million Syrians who have arrived to Turkey since April 2011 and have been living in Turkey until today, to present the current status, and to present the expectations for the future along with policy recommendations in this framework.

E-Book: Qudra Programme Research Panel
   
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler

Bu çalışma, akademik kurumlar ve belediyeler işbirliği, başka bir anlatımla “veri temelli politikalar” (“evident base policy”) için diğer yerel yönetim birimlerine de rehberlik edecek bir içeriğe ve kaliteye sahiptir. Belediyelerin yerleşik toplum ile sığınmacılara verilecek hizmetlerde belirleyeceği temel ilkeler ile dengeler; bu hizmetler için geliştirilecek projeler; geliştirilen projeler konusunda uluslararası işbirlikleri ve kaynak yaratma çabaları belediye yönetimi için son derece önemli rol oynamaktadır. Ama en az bunlar kadar önemli olan husus ise yerelde öfkenin, nefretin,ayrımcılığın önüne geçilmesidir. Bu konuda da belediyeye düşen ilk görev yerel halkın desteğinin alınmasıdır.

E-Book: Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler
   
Suriyeliler Barometresi 2017 - Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi

Kasım 2017 itibari ile Türkiye’de kalış süreleri ortalamada 3,5 yılı aşan ve geçici koruma altında olan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmaccı konusunda yapılmış bu kapsamlı araştırma, insan onurunun gözetildiği, hak temelli ‘ortak’ bir geleceğin altyapısını kurabilmek amacıyla, akademya ve politika yapıcılarına sağlıklı veri sunmak üzere, her yıl yenilenmek niyetiyle yapıldı. Önceliği çok ciddi veri sorunu yaşanan konu hakkında sağlıklı bir fotoğraf çekmek olan araştırma çerçevesinde, 26 ilde 2.089 T.C. vatandaşı ile “kişi bazlı”; 11 ilde, 348’i kamplarda, 887’si ise kamp dışında yaşayan 1.235 Suriyeli aile ile “hane bazlı” görüşme gerçekleştirildi.

Sipariş ver: Suriyeliler Barometresi 2017 - Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi
   
Türkiye'deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, 2014’de henüz Türkiye’deki sayıları 1 milyon 650 bin olan ve “geçici” oldukları düşünülen Suriyeli sığınmacılar konusunu, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO adına, hem Suriyeliler hem de Türk toplumu gözü ile ele alan ilk kapsamlı çalışmayı gerçekleştirdi. 2017 sonunda Türkiye’de kayıt altına alınmış Suriyeli sayısı üç buçuk milyona yaklaşması ardından, 2014’teki verilerin esas alındığı ilk baskıya özel bir güncelleme bölümü eklenmiştir. Kitabın son sayfaları ise, Coşkun Aral’ın objektifinden kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklara ayrılmıştır.

Sipariş ver: Türkiye'deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum
   
Urban Refugees From "Detachment" To "Harmonization"

Migration means parting from one’s homeland, being devoid of a home, and becoming lonely. One of the biggest sorrows in the history of humanity is the suffer that comes along with migration. Unfortunately, even in modern times, no solution has yet been found for migration, which mingled with many painful stories in the great history of humanity. Humankind found a way to walk on the moon and yet could not find a relieving solution to this tragedy.

E-Book: Urban Refugees From "Detachment" To "Harmonization"
   
"Kopuştan" Uyuma" Kent Mültecileri

Göç; yerinden yurdundan olmak, toprağından mahrum kalmak, yalnız düşmektir. İnsanlık tarihinin baş başa kaldığı en büyük kederlerden biri, göç ile gelen mağduriyettir. Ne yazık ki büyük insanlık tarihinde derin acı hikâyeleriyle yoğurulan göçe, modern dönemde de çare bulunamamıştır. Aya ayak basan insanlık, bu trajediye insanın yüreğini soğutan bir çare bulamamıştır.

E-Book: "Kopuştan" Uyuma" Kent Mültecileri
   
6. Yılında Türkiye'deki Suriyeliler: Sultanbeyli Örneği

Altıncı yılını geride bırakan Suriye ve Suriyeliler krizinin en önemli muhataplarından birisi, Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye’dir. Türkiye’ye Suriye’den ilk toplu nüfus hareketi, 29.04.2011 tarihinde 252 kişilik bir grupla olmuş, ardından son iki yılda azalsa da mülteci akını aralıksız devam etmiştir.

E-Book: 6. Yılında Türkiye'deki Suriyeliler: Sultanbeyli Örneği
   
Turkish Business Sector and Syrians

Moreover, we can also observe increasingly diverse economic impacts stemming from the current circumstances of Syrians in Turkey. Government spending to address the situation has exceeded 7.6 billion dollars. Whereas the share of foreign resources is 418 million dollars, which amounts to 5.5% of the total, Turkey provides 95% of the funding, which is a considerable amount within the scope of Turkish economy. Apart from that, some other medium and long-term problems may possibly arise with an even greater impact. First among them is how to formulate an employment policy that covers over 2.2 million Syrians in the country. Increasing informality and unfavorable working conditions destabilize competitiveness, triggering a fear of job loss among Turkish citizens and, thereby, causing serious economic and social damage.

E-Book: Turkish Business Sector and Syrians
   
Türk İş Dünyası ve Suriyeliler

Nisan 2011’den bu yana ülkemize gelen 2,2 milyonu aşkın Suriyelinin varlığı ve kalıcılığı hususunun en önemli muhataplarından birisinin Türk iş dünyası olduğu açıktır. İş dünyasının bu konudaki algısı, tercihleri ve projeleri, politika önerileri, hem bugünün ekonomik-mali yapısı, hem de geleceğin huzurlu Türkiye’si için hayati önem taşımaktadır. Kayıt dışı istihdam, düzgün-asgari çalışma şartlarının sağlanması, istihdam alanları, sektörel ve bölgesel farklılıklar ile ihtiyaçlar ve bütün bunların ne şekilde yönetileceği, sadece ekonomi dünyası bakımından değil, Türkiye’nin doğru bir süreç yönetimi yapabilmesi için de son derece önemlidir. Konu artık “acil yardım-destek” politikalarından uyum politikalarına geçişin zorunlu olduğu bir noktaya gelmiştir.

E-Book: Türk İş Dünyası ve Suriyeliler