Hakkımızda
 

 


 


Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGU), göç ve uyum ana başlığı altında:
 • göçmen, mülteci ve sığınmacılık konularını
 • uyum,
 • medya,
 • kimlik,
 • kültür,
 • haklar,
 • imaj,
 • siyaset,
 • sivil toplum,
 • ekonomik faaliyetler,
 • güvenlik,
 • ayrımcılık,
 • din,
 • dil,
 • demografik gelişmeler,
 • diplomasi
gibi önemli alan ve temalarla bir araya getirerek:
 • kamu araştırmaları,
 • projeler,
 • raporlar,
 • panel-sempozyum-kongreler
düzenlemeyi ve farklı etkinliklerde yer almayı amaçlamaktadır.