Türkiye'deki Suriyeliler

 Yerel Yönetimlerde Göç ve Uyum
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

İstanbul 2018

Online izle


Suriyeliler Barometresiİstanbul 2018

Online izle


Syrians Barometerİstanbul 2018

Online izle
     


Basın Bülteni: “ELITE DIALOGUE” Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması


İstanbul 2017

Online izle


Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı

Nisan 2017

Online izle


Urban Refugees From “Detachment” To “Harmonization"
Syrian Refugees and Process Management of Municipalities: The Case of Istanbul

January 2017

Online izle
     


“Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri
Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği

İstanbul 2017

Online izle


Türk İş Dünyasının Türkiye'deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve ÖnerileriKasım 2015

Online İzle


Perspectives, Expections and Suggestions of the Turkish Business Sector on Syrians in Turkey


December 2015

Online izle
     


Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması

Aralık 2014

Online izle


Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration Research

Aralık 2014

Online izle